Czy na pewno nas potrzebujesz?

PLIKI DO POBRANIA

OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA
I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA

Sprzedający zobowiązuje się̨ do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych (Ustawa z dn. 23 września 2016 o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z późniejszymi zmianami 10 stycznia 2017) od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić́ rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć́ wadę̨ w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się̨, iż termin ten należy ustalać indywidualnie z Klientem.